Het ontstaan van het Maison de la Presse

Het Luikse Maison de la Presse is gelegen in de straat Haute Sauveni ère.

De benaming "Sauveni ère" is afkomstig van het Latijnse woord "sabulonaria" wat zoveel als "zandgroeve" betekent. Daar waar nu brede Luikse boulevards aangelegd zijn, stroomde vroeger een zijtak van de Maas en die rivieram zorgde voor de afzetting van enorme hoeveelheden zand.

De huidige "straat Haute Sauveni ère" liep als een soort gracht doorheen die zandafzettingen. De straat liep langsheen de vestingmuren van de oude binnenstad, in een rechte lijn over "Place du Marché", "Place Saint-Lambert en Publémont naar Saint-Martin.

Het is op die site dat de kanunniken van de Notre Dame d'Aix kerk (in 785 gesticht door Karel de Grote) een onderkomen vonden, en dat zou volgens de geschiedkundigen nog voor het jaar 1340 zijn geweest. Meerdere gebouwen werden opgetrokken samen met hof en tuin. Het geheel torende hoog boven de Basse Sauveni ère uit, waar zich een uitgang bevond die tegenwoordig echter afgesloten is. De kelders aan de buitenzijde van het huidige gebouw zijn de enige overblijfselen van deze gebouwen uit de 14 e eeuw.

Aanvankelik dus verblijfplaats van de kanunniken van Aken (hoofdstad van de Karolingers), wanneer deze op bezoek gingen bij hun collega's van de Saint-Lambert kathedraal, was de locatie vervolgens de zetel van de Ontvanger van eigendommen en domeinen, die behoorden t ôt de "Chapitre d'Aix" (tôt in 1793). Di site werd vooral gebruikt voor het gedeeltelijk onderbrengen van de oogst afkomstig van de landgoederen die de kanunniken van Aken bezaten in Angleur, Bressoux, Fléron, Herstal, Jupille, Chênée, Milmort, Romsée, Vottem,...

Het oude Hotel d'Aix dat nationaal eigendom was geworden ten tijde van de Revolutie, werd nadien meermaals verkocht en verhuurd. Nadien werd de site eigendom van Nicolas Piette, een politiecommissaris uit het "quartier de l'Ouest" (in 1806), vervoplgens van de handelaar Charles Lamarche (in 1822) en uiteindelijk kwam het in handen van César Terwagne (1846).

In 1970, werd het hotel van Terwagne-Dehasse overgekocht door de stad Luik. Bedoeling was dat het deel zou gaan uitmaken van een gigantisch theatergebouw dat op de boulevard de la Sauvenière zou opgericht worden daar waar momenteel de Trianon-parking gelegen is. Omdat nooit met de constructie van het theaterproject gestart werd besloot het gemeentebestuur in 1975 het hôtel te restaureren (uitvoering door architect G. Yerna) en het beheer ervan in handen geven van de beroepsjournalisten. Het "Maison de la Presse" was meteen geboren. Het Huis ontpopte zich sindsdien tot een belangrijke communicatiepool op maat van Wallonië.